Proiecte

Nr. Codul (cifrul) proiectului Denumirea proiectului Directorul de proiect Termenul de realizare

1.

21.70105.6ȘD Tehnologii digitalizate în monitorizarea procesului reabilitării fiziologice post-Covid-19 dr.hab. Mereuță I. 2021-2022

2.

20.70086.05/COV Produse inovative pentru combaterea și atenuarea impactului pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, (PROTECȚIA). dr.hab. Mereuță I. 2020-2021
3. 20.70086.11/COV Consecințele stresului psihoemoțional în condițiile pandemiei COVID-19 și măsurile de atenuare a lor, (SPECOVID-19). dr. Ciochină V. 2020-2021
4. Concurs comun MECC și Agenția Universitară a Francofoniei Consolidarea capacităților de cercetare internațională a factorilor determinanți în comportamentul și activitatea lucrătorilor medicali. Ciobanu E. 2020-2021
5. 20.80009.7007.25 Metode și procedee de menținere și conservre a biodiversității în funcție de integrarea gametogenezei și variabilitatea alimentară dr.hab. Balan I. 2020-2023
6. 20.00208.1908.01 Fortificarea sănătății populației cu riscuri metabolice. dr. Fedaș V. 2020-2021
7. 19.00059.04.10F/ MS Simpozion Științific Internațional ”Sănătatea –
problemă importantă a secolului XXI”.
dr. Ciochină V. 2019
8. 18.00059.80.01A/M Bazele științifice și practice ale sanocreatologiei. Vol. II.  Sănătatea psihică. Psihosanocreatologia. Necesitatea societății în dezvoltarea ei. acd. Furdui T. 2018
9. 16.00059.04.07M Bazele științifice și practice ale sanocreatologiei. Vol. I.  Sănătatea. Sanocreatologia.  Necesitatea societății în dezvoltarea ei. acd. Furdui T. 2016
10. 15.817.04.01F Sănătatea psihică, exteriorizarea ei, teste și tehnologii de estimare, dezvoltarea sistemului de clasificare a acesteia acad. Furdui T. 2015-2019
11. 15.817.04.01A Alimentaţia în raport cu tipurile constituţiei. Impactul alimentaţiei asupra sanogenităţii gameţilor masculini dr.hab Strutinschi T. 2015-2019
12. 13.820.09.07/RoF Profilul metabolic RMN şi cromatografic al unor fluide biologice şi modificarea acestui profil în urină sub influenţa alimentaţiei (METABOLOM) dr. Uşurelu N. 2013-2014
13. 11.817.09.01F Elaborarea bazei ştiinţifice a sănătăţii psihice şi identificarea nivelelor de expresie a ei dr.hab. Balan I. 2011-2014
14. 11.817.09.02A Elaborarea metodelor fiziologice de fortificare şi menţinere a sănătăţii somatice şi psihice dr. Ciochină V. 2011-2014
15. 11.819.09.08A Particularităţile conţinutului de microelemente la sportivii de 15-19 ani în condiţii confortogene şi stresogene. dr. Garaeva O.  2011-2012