AcasaInstitutul de Fiziologie şi Sanocreatologie este instituţia publică ştiinţifică principală din republică în domeniul fiziologiei, sanocreatologiei şi biomedicinei. Este fondată la 6 noiembrie 1998 în baza Institutului de Fiziologie al AŞM.

Direcţia ştiinţifică principală: dezvoltarea sanocreatologiei – direcţie nouă în biomedicină, care are ca obiective elaborarea teoriei şi practicii formării, fortificării şi menţinerii dirijate a sănătăţii organelor şi sistemelor de importanţă vitală şi a organismului integru, atât la nivel individual, cât şi populaţional în corespundere cu modul de viaţă şi influenţa factorilor mediului ambiant.

Istoria Institutului începe în anul 1957 – anul creării laboratorului de fiziologie şi biochimie a animalelor în Institutul de Biologie al Filialei Moldovenești a Academiei de Ştiinţe a URSS, ulterior reorganizat în Institutul de Zoologie. Fondatorul laboratorului a fost recunoscutul savant rus, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Om emerit A.A.Zubkov, care s-a remarcat prin studiile fundamentale – estimarea mecanismelor reglării funcţiilor cordului, inhibiţiei centrale, excitării membranelor, interrelaţiilor sistemului nervos simpatic şi parasimpatic și ca coautor al manualului „Fiziologia umană” pentru universitățile de medicină. În acest laborator au fost iniţiate suplimentar cercetări în domeniul stresului, sistemelor endocrin, nervos şi digestiv.

Se prelungește termenul de recepționare a lucrărilor prntru Congresul VIII al fiziologilor din Republica Moldova cu participare inrternațională „Fiziologia și sănătatea”

16.07.2024

Comitetul științific și organizatoric al Congresului VIII al fiziologilor din Republica Moldova cu participare internațională „Fiziologia şi sănătatea” prelungește termenul de prezentare a lucrărilor științifice până la data de 1 august 2024.

Copiii de la Biblioteca „Ovidius” în vizită la Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie

11.07.2024

La data de 5 iunie, copiii de la Biblioteca „Ovidius”, filiala Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” în cadrul programului estival „Provocarea verii”, ediția a VI-a, 2024 au făcut o vizită la Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie al Universității de Stat din Moldova, unde au făcut cunoștință cu Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie.

Studenții anului II de licență în vizită la Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie în cadrul practicii de specialitate.

10.07.2024

La data de 16 mai 2024, studenții anului II de licență, specialitățile Biologie și Biologie moleculară, Facultatea Biologie și Geoștiințe a Universității de Stat din Moldova, în cadrul practicii de specialitate au vizitat Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie, unde au făcut cunoștință cu mai multe metode de cercetare: