Tehnologii digitalizate în monitorizarea procesului reabilitării fiziologice post-Covid-19

Codul proiectului: 21.70105.6ȘD
Durata: 2021-2022
Director de proiect: dr.hab. șt. med., prof. univ. Mereuță Ion
Cuvinte-cheie: Tehnologii digitalizate, reabilitare, pandemie, coronavirus, hiperglicemie, sănătate
Rezumatul proiectului:

Una dintre particularităţile negative ale infecției cu coronavirus reprezintă consecințele COVID-19, care sunt mult mai periculoase decât boala în sine. Potrivit medicilor japonezi, mai mult de 30% dintre pacienții săi au rămas în pat după ce sufereau de infecția cu coronavirus, în plus, au fost observate consecințe grave la tineri.

Un grup de savanţi din Belgia și Olanda au descoperit că fiecare a treia persoană care a suferit COVID-19 într-o formă ușoară ar trebui să fie diagnosticată cu infecție cronică cu coronavirus. Aceştia au ajuns la concluzii șocante: pentru mulți, complicațiile încep după săptămâni sau chiar luni și fiecare treime devine mai mult sau mai puțin dependentă de îngrijirea externă.

Potrivit cercetărilor oamenilor de știință britanici și americani publicate în revista Lancet Psychiatry, una din trei persoane care a fost bolnav de coronavirus suferă de o tulburare nervoasă sau mentală la șase luni după infecție.

O abordare promițătoare în soluţionarea problemelor identificate constituie utilizarea tehnologiilor digitale în monitorizarea reabilitării funcționale a pacienților cu sindromul post-covid. Acest lucru va face posibilă sporirea eficienței și eficacității măsurilor de reabilitare, ceea ce va accelera restabilirea funcțiilor fiziologice ale organismului pacienţilor.

Cercetările noastre privind studierea metabolismului aminoacizilor la pacienții infectați cu coronavirus au relevat un conținut sporit de aminoacizi liberi glicogeni, ceea ce poate deveni unul dintre motivele dezvoltării hiperglicemiei. Mecanismul prin care pot apărea leziuni ale pancreasului include efecte citopatice directe ale SARS-CoV-2 sau reacții celulare sistemice indirecte inflamatorii și mediate de imunitate, care duc la deteriorarea organelor sau la anomalii enzimatice secundare. Receptorul ACE2 este exprimat în celulele insulelor pancreasului, prin urmare infecția cu SARS-CoV-2 poate provoca daune celulelor insulelor Langerhans, ducând la diabet.

Statisticile prezentate sunt dovezi importante care indică amploarea și natura îngrijirilor de care ar putea avea nevoie pacienţii în timpul perioadei de reabilitare. Elaborarea noilor tehnologii avansate pentru fabricarea de noi produse bazate pe compoziții de plante din materii prime locale și reţete originale, care face posibilă depășirea cu succes a sindromului post-covid în perioada de reabilitare, este o sarcină actuală cu care se confruntă știinţa modernă. Cercetările privind proiectul „Tehnologii digitalizate în monitorizarea procesului reabilitării fiziologice post-Covid-19”, vor avea ca scop soluţionarea acestei probleme.

PROGRAMUL DE REALIZARE

Denumirea etapei Conținutul etapei Echipa executorilor Termenul de realizare Rezultatele preconizate și livrabile
Acumularea şi analiza informaţiei privind sindromul postcovid, elaborarea structurilor efective ale compozițiilor de plante pentru reabilitarea efectelor postcovid. Acumularea şi analiza informaţiei privind dereglările fiziologice în sindromul post-covid. În cadrul acestei etape, va fi efectuată o investigaţie în sursele de informaţii prind brevetele conform domeniului de cercetare și elaborată formula compoziției produselor cu activitate imunomodulatoare și antioxidantă sporită.

1. Mereuţă Ion, prof., dr. hab. şt. med., cerc. şt. princ. în med.,  director de proiect;

2. Strutinschi Tudor, dr. hab. şt. biol., cerc. şt. princ. în biol.;

3. Carauş Vladimir, dr. şt. biol., cerc. şt. în med.;

4. Poleacova Lilia, dr. şt. biol., cerc. şt. sup. în biol.

5. Ciochină Mariana, f.g., cerc.şt. în biol.;

6. Babileva Anastasia, f.g., cerc. șt. stagiar;

7. Secrieru Iulian, cerc. şt. matemat.
01.09.2021-31.10.2021 Analiza comorbidităţilor maladiei Covid-19 şi a dereglărilor fiziologice sistemice. Pe baza cercetărilor realizate, se vor efectua investigaţii în sursele de informaţii prind brevetele conform domeniilor de cercetare planificate; vor fi elaborate formulele produselor cu efect imunostimulator și antioxidant.
Efectuarea cercetărilor experimentale Pentru identificarea reacției biologice a produselor elaborate de către organismul uman, se va organiza și efectua un şir de experimente pe animale model selectate pe baza principiului analogiilor. Se vor determina dozele optime și formele de consum ale produselor.

1.   Mereuţă Ion, prof., dr. hab. şt. med., cerc. şt. princ. în med.,  director de proiect;

2. Strutinschi Tudor, dr. hab. şt. biol., cerc. şt. princ. în biol.;

3. Carauş Vladimir, dr. şt. biol., cerc. şt. în med.;

4. Poleacova Lilia, dr. şt. biol., cerc. şt. sup. în biol.

5.Ciochină Mariana, f.g., cerc.şt. în biol.;

6. Babileva Anastasia, f.g., cerc. șt. stagiar;

7. Secrieru Iulian, cerc. şt. matemat.
01.11.2021-31.12.2021

Vor fi organizate și realizate cercetări experimentale pentru testarea produselor elaborate asupra stării metabolismului, asupra formării potențialului antioxidant, asupra metabolismului intermediar al aminoacizilor, inclusiv imunogeni.

Vor fi determinate dozele optime și formele de consum ale produselor.
Cercetările analitice şi biochimice. Pregătirea documentelor normativo-tehnice şi prepararea mostrelor experimentale ale produselor elaborate.

Mostrele obţinute în urma cercetărilor experimentale vor fi supuse unor analize analitice și biochimice.

Pregătirea materialelor pentru brevetare, documentele de reglementare normativo-tehnică și producerea mostrelor produselor pe baza compozițiilor de plante elaborate.

1. Mereuţă Ion, prof., dr. hab. şt. med., cerc. şt. princ. în med.,  director de proiect;

2. Strutinschi Tudor, dr. hab. şt. biol., cerc. şt. princ. în biol.;

3. Carauş Vladimir, dr. şt. biol., cerc. şt. în medicină;

4. Poleacova Lilia, dr. şt. biol., cerc. şt. sup. în biol.

5.Ciochină Mariana, f.g., cerc.şt. în biol.;

6. Secrieru Iulian, cerc. şt. matemat.
01.01.2022-31.04.2022 Vor fi efectuate cercetări analitice şi biochimice. Vor fi pregătite materialele pentru brevetare, documentele normativo-tehnice, vor fi preparate mostrele experimentale ale preparatelor elaborate.
Analiza şi sistematizarea datelor obţinute, pregătirea raportului final pe proiect.

Conform rezultatelor cercetărilor, se va efectua analiza influenţei produselor asupra metabolismului intermediar al aminoacizilor, influenţa asupra indicilor potențialului antioxidant al organismului.

Vor fi întocmite documentele normativo-tehnice pentru produsele elaborate, pregătite mostrele de produse experimentale, va fi elaborat şi aprobat dosarul de autorizare pentru depunerea la ANSP. Elaborarea Ghidului electronic a reabilitării fiziologice pentru formarea şi menţinerea modului sănătos de viaţă.

1. Mereuţă Ion, prof., dr. hab. şt. med., cerc. şt. princ. în med.,  director de proiect;

2. Strutinschi Tudor, dr. hab. şt. biol., cerc. şt. princ. în biol.;

3. Carauş Vladimir, dr. şt. biol., cerc. şt. în med.;

4. Poleacova Lilia, dr. şt. biol., cerc. şt. sup. în biol.

5.Ciochină Mariana, f.g., cerc.şt. în biol.;

6. Secrieru Iulian, cerc. şt. matemat.
01.05.2022-01.09.2022

Va fi studiată influenţa produselor elaborate și testate asupra potenţialului antioxidant al organismului, metabolismului intermediar al aminoacizilor, inclusiv imunogeni.

Vor fi întocmite documentele normativo-tehnice pentru produsele elaborate, fabricate probele experimentale, va fi elaborat şi aprobat dosarul de autorizare pentru depunerea la ANSP. şi respectiv primirea certificatului de înregistrare a produsului. Va fi elaborat Ghidul electronic de reabilitare fiziologică pentru formarea şi menţinerea modului sănătos de viaţă.

Realizarea sarcinilor și cercetărilor planificate conform planului calendaristic

Prima etapă: Acumularea şi analiza informaţiei privind sindromul post-covid, elaborarea structurilor efective ale compoziţiilor din plante pentru reabilitarea efectelor post-covid:

 • A fost acumulată, sistematizată și analizată informația privind sindromul post-covid.
 • Cercetările efectuate au permis evidențierea următoarelor manifestări ale pandemiei Covid-19 în anul 2020 în Republica Moldova.
 1. Incidența la adulți total pe Republică a constituit 126075 cazuri, ce reprezintă 438,9%ooo, iar la copii 5618 cazuri, 83,5%ooo.
 2. Mortalitatea prin maladia COVID-19 în anul 2020 a fost 2853, în staționar au decedat 2793 (97,9%) (diagrama 1) și majoritatea dintre aceștia au fost bărbați – 1490 (52,2%) (diagrama 2).

Diagrama 1. Mortalitatea populație prin COVID-19 pe medii pe Republica Moldova în 2020

Diagrama 2. Mortalitatea populației prin COVID-19 pe sexe pe Republica Moldova în 2020

 

 1. Comorbiditățile la bolnavii cu COVID-19 în grupul de vârstă – 30-70 ani au fost: aparatul circulator – 483, diabetul zaharat – 395, tumorile maligne – 62, maladiile aparatului digestiv – 62, maladiile aparatului urogenital – 36 (diagrama 3).

Diagrama 3. Mortalitatea populației  prin comorbidități prin COVID-19 pe Republica Moldova în 2020

 1. Maladia COVID-19 este o boală sistemică cu afectarea întregului organism și a tuturor organelor, dereglarea metabolismului, cu declanșarea „furtunii citochimice”, a hipercoagulării, a insuficienței poliorganice și mortalitate înaltă.
 • Au fost elaborate cercetări de brevetare privind metodele de reabilitare cu sindromul post-covid.
 • Au fost elaborate 2 recete ale compozițiilor din plante pe baza materiei prime autohtone pentru reabilitarea efectelor post-covid.
 • Au fost pregătite pentru AGEPI materialele privind recetele compozițiilor din plante pe baza materiei prime autohtone pentru înregistrarea în calitate de invenție.

Pentru a doua etapă: Efectuarea cercetărilor experimentale:

 • A fost finalizată pregătirea și selectarea animalelor de laborator pentru efectuarea cercetărilor experimentale.
 • Procesul cercetărilor experimentale continuă conform planului calendaristic.