Manifestări științifice organizate

 

Societatea fiziologilor din Republica Moldova

Universitatea de stat din moldova

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie

 

Congresul VIII al fiziologilor din           

Republica Moldova cu participare internațională

„Fiziologia şi sănătatea”

28-29 octombrie 2024

            Societatea fiziologilor din Republica Moldova cu Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al Universității de Stat din Moldova Vă invită să participaţi la lucrările Congresului VIII al fiziologilor din Republica Moldova cu participare internațională „Fiziologia şi sănătatea”, care se va desfăşura în perioada 28-29 octombrie 2024.

Congresul va avea loc în format mixt, fiind invitați să participe cercetători științifici, cadre științifico-didactice și doctoranzi ai instituţiilor naționale și internaționale.

Limbile de comunicare ale congresului sunt: română, engleză, franceză, rusă.

Programa congresului va include rapoarte plenare, rapoarte şi rapoarte-postere.

Tematica ştiinţifică

  • Sanocreatologia şi sănătatea
  • Fiziologia experimentală
  • Fiziologia clinică

Aviz privind lansarea congresului

Cerințele pentru publicații

Comitetul științific și organizatoric