AVIZ

Body: 
Vineri, 8 iulie 2016, ora 14 00 pe adresa str. Academiei, 1, sala 352, în şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc examinarea tezei de doctor habilitat în medicină la specialitatea 321.01 – Boli interne dr.șt.med., conf.cerc.
LUPAȘCO IULIANNA, cu tema:
 
„HEPATITELE CRONICE VIRALE B ȘI C LA ADULȚI (FACTORII DE RISC,
PARTICULARITĂȚILE CLINICO-EVOLUTIVE, HORMONAL-METABOLICE, IMUNOLOGICE ȘI
OPTIMIZAREA METODELOR DE TRATAMENT)”

 

Consultant ştiinţific:
ANESTIADI ZINAIDA, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

Referenţi:
VOVC Victor – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, USMF „N.Testemitanu”
LUTAN Vasile – doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, USMF „N.Testemitanu”
ISTRATI Valeriu – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, USMF „N.Testemitanu”