AVIZ: Susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe medicale

29.12.2022

 

ANUNŢ!

 

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe medicale

Candidat: Fedaș Vasile, doctor în științe medicale, cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie.

Consultant ştiinţific: Mereuță Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar.

Susținerea tezei în Comisia de susținere publică  

Tema tezei „Fortificarea sănătății populației cu riscuri metabolice crescute”.

Specialitatea 331.04 – Modul sănătos de viață și educație pentru sănătate.

            Data 12 ianuarie 2023

            Ora 14.00

            Local Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, str. Academiei, 1, etajul 3, sala de conferinţe nr. 352.

Teza de doctor habilitat poate fi consultată la Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Chișinău, str. Academiei, 5A, MD 2028) și la pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

  1. KHALANGOT, M., GURIANOV, V., VAISERMAN, A., STRELE, I. FEDASH, V., KRAVCHENKO V. Diabetes in Eastern Europe. In: Diabetes Mellitus in Developing Countries and Underserved Communities. Cham, Switzerland: Springer, 2017, p. 191-223, 294 p. Doi: 10.1007/978-3-319-41559-8. ISBN 978-3-319-41557-4. ISBN 978-3-319-41559-8 (eBook).
  2. LISTOPADOVA, L., BACIU, A., MEREUTA, I., IONESCU-TIRGOVISTE, C., CARNICIU, S., FEDAS, V. Prevention of eating behavior disorders by indirect balancing of activating and reward systems. Proceedings of The Romanian Academy. Series B: Chemistry, Life Sciences and Geosciences. 2020, 22(2), p. 105–109. ISSN: 1454-8267.
  3. MEREUȚĂ, I., FEDAȘ, V., TOMȘA, A., CEBOTARI, A. Sindromul metabolic și alte comorbidități în structura mortalității prin COVID-19 în Republica Moldova (martie-decembrie 2020). Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. 2021, nr. 2 (70), 40-45. Doi: https://doi.org/10.52692/1857-0011.2021.2-70.05. ISSN 1857-0011.

 

Brevete de invenție eliberate de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:

  1. MEREUŢĂ, I., FEDAŞ, V., CARAUŞ, V., BACIU, A. Compoziție fitoterapeutică pentru obținerea infuziei apoase cu efect de reducere a masei corporale. Brevet de invenție de scurtă durată 1498 MD. Nr. depozit: s20200104, data depozit: 2020.08.26. BOPI, 2, 2021, p. 47-48. ISSN 2345-1815.
  2. CARAUŞ, V, MEREUŢĂ, I., FEDAŞ, V., BACIU, A. Compoziție fitoterapeutică pentru obținerea infuziei apoase cu efect de reducere a lipoproteidelor de densitate joasă. Brevet de invenție de scurtă durată 1499 MD. Nr. depozit: s20200105, data depozit: 2020.08.26. BOPI, 2, 2021, p. 48. ISSN 2345-1815.
  3. FEDAŞ, V., MEREUŢĂ, I., CARAUŞ, V., BACIU, A. Compoziție fitoterapeutică pentru obținerea infuziei apoase cu efect antihipertesiv. Brevet de invenție de scurtă durată 1500 MD. Nr. depozit: s20200106, data depozit: 2020.08.26. BOPI, 2, 2021, p. 48-49. ISSN 2345-1815.

 

 

Cuvinte-cheie: