Conducători de doctorat

Nr. >Numele, prenumele Titlul, gradul științific Profilul Specialitatea Data abilitării
1. Furdui Teodor  Doctor habilitat, profesor universitar, academician Biologia omului și animalelor 165.01 – Fiziologia omului și animalelor 26.03.2018
2. Șeptițchi Vladimir Doctor habilitat, conferențiar cercetător Biologia omului și animalelor 165.01 – Fiziologia omului și animalelor 15.10.2018
3. Balan Ion Doctor habilitat, conferențiar cercetător Biologia omului și animalelor 165.01 – Fiziologia omului și animalelor  
4. Mereuță Ion Doctor habilitat, profesor universitar Biologia omului și animalelor 165.01 – Fiziologia omului și animalelor 26.02.2021
Sănătate publicxă

331.04 – Modul sănătos de viață și educație pentru sănătate;

331.03 – Medicină socială și management

30.12.2019

 

31.05.2017

Medicină generală 321.20 – Oncologie și radioterapie 31.05.2017
Asistență medicală și reabilitare 332.01 – reabilitare medicală și medicină fizică 30.12.2019
5. Strutinschi Tudor Doctor habilitat, conferențiar cercetător Biologia omului și animalelor 165.01 – Fiziologia omului și animalelor 27.09.2019
6. Ciochină Valentina Doctor, conferențiar cercetător Biologia omului și animalelor 165.01 – Fiziologia omului și animalelor 25.11.2020
Biologie generală 161.04 – Sanocreatologie 25.11.2020
7. Vrabie Valeria Doctor, conferențiar cercetător Biologia omului și animalelor 165.01 – Fiziologia omului și animalelor 25.09.2020
Biologie celulară 63.02 – Biochimie  25.09.2020
8. Glijin Aliona Doctor, conferențiar universitar Biologia omului și animalelor 165.01 – Fiziologia omului și animalelor 21.04.2016
9. Furdui Vlada Doctor, conferențiar cercetător Biologia omului și animalelor 165.01 – Fiziologia omului și animalelor 27.09.2019
10. Leorda Ana Doctor, conferențiar cercetător Biologia omului și animalelor 165.01 – Fiziologia omului și animalelor 26.02.2021