Galeria inovațiilor

 • Dezvoltarea bazelor științifice și practice ale sanocreatologiei, cardiosanocreatologiei și psihosanocreatologiei.
 • Elaborarea noului concept al fenomenului „sănătate somatică” și „sănătate psihică”.
 • Identificarea factorilor ce determină evoluţia morfofiziologică şi asigură sanogenitatea și dissanogenitatea.
 • Identificarea cauzelor şi factorilor, ce determină degradarea precoce biologică a omului.
 • Evidenţierea etapelor principale în dezvoltarea morfofuncţională a embrionului şi fătului uman, inclusiv, cele critice.
 • Clasificarea nivelurilor de sănătate a cordului şi sistemului respirator şi elaborarea testelor de determinare a  ei.
 • Elaborarea teoriei sanocreatologice a alimentaţiei, destinată să asigure sănătatea omului.
 • Evidenţierea bazelor sanogene ale alimentaţiei în perioada de stabilitate morfofuncţională a organelor vitale.
 • Elaborarea principiilor şi algoritmului metodelor de consolidare, menţinere şi fortificare a funcţiilor unor sisteme fiziologice.
 • Elaborarea algoritmului metodelor de fortificare a statusului morfofuncţional al sistemului cardiorespirator şi menţinerea lui la nivel sanogen.
 • Elaborarea unor metode de sporire dirijată a nivelului de sănătate.
 • Structurarea și clasificarea sănătății psihice.
 • Introducerea noilor noțiuni în biomedicină: sanocreatologia, psihosanocreatologia, cardiosanocreatologia, dissanogenia, sanofenomenologia, nivel individual de sănătate psihică etc.