Laboratorul Fiziologia și sănătatea reproductivă

Laboratorul Fiziologie și Sănătate Reproductivă a fost fondat în anul 1998 în baza laboratorului de Criosanocreatologie „V. Nauc”. Doctorul habilitat în științe biologice, profesorul universitar Vasile Nauc a condus laboratorul până în anul 1992, ulterior până în ianuarie 2015 – de doctorul habilitat în științe biologice, profesorul cercetător Gheorghe Boronciuc. În prezent șef al laboratorului este doctorul habilitat în științe biologice, conferențiarul cercetător Ion Balan.
 
Direcțiile generale de cercetare includ elaborarea:

 • Bazelor științifice și practice ale sanocreatologiei – direcție nouă în biomedicină.
 • Studierea impactului alimentației asupra sanogenității gameților masculini.
 • Teoriei şi practicii crioconservării resurselor genetice şi reproducerii sanogene a descendenţilor.

 

Realizări:

Au fost elaborate 12 brevete şi obținute 15 medalii în domeniul crioconservării materialului spermatic şi stimulării spermatogenezei la om, peşti, păsări ș.a.

În laborator sunt implementate metode: preparative, cromatografice, spectrofotometrice, microscopice, fiziologice, morfologice, biochimice, de citoanaliză computerizată şi al.

Cercetătorii laboratorului
Nume, prenume BALAN Ion
Funcția Șef laborator
Titlul științific și științifico-didactic Doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor. Fiziologia reproducerii.

Studierea sistemului reproductiv, elaborarea remediilor cu acțiune determinată asupra funcției sistemului reproductiv, elaborarea mediilor de congelare-decongelare a materialului seminal. 

Date de contact (+373) 22 737138, [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. BALAN, I., BUZAN, V., BORONCIUC, Gh., ROŞCA, N., CAZACOV, Iulia, BUCARCIUC, Melania, MEREUŢA, I., DUBALARI Al., BLÎNDU, Irina, FIODOROV, N. Gametes processing of farm animals cryogenic changes of proteins during cryopreservation of bull and rooster sperm. Scientific Papers. Series D. Animal Science. 2020, vol. LXIII, No. 2, ISSN 2285-5750, ISSN CD-ROM 2285-5769, ISSN-L 2285-5750, ISSN Online: 2393 – 2260
 2. BALAN, I., ROŞCA, N., BUZAN, V., FIODOROV, N., DUBALARI, Al., BLÎNDU, I., CREŢU, R. The biological role of apoptosis in spermatogenesis: a review. Oltenia – Studii și Comunicări. Știinele Naturii. Issue XXXV. 2020. (36), No.1, ISSN 1454-6914.  
 3. BALAN, I., Boronciuc G., Buzan V. et al. Cryogenic changes of ionic composition of the sperm biocomplexes of agricultural animal sat its conservation. Scientific Papers. Series D. Animal Science. Univ. of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. 2017, 60, 154-159. ISSN 2285-5750.
 4. BALAN, I., Buzan V., Roşca N. et al. Vitamins – as posible components of cryioprotective mediums for preservation of boar sperm. In: „Agriculture for Life, Life for Agriculture”: Book of abstracts of the International Conference. Bucharest, 2019, p. 67. ISSN 2457-3221.
 5. БАЛАН, И.В., ДОННИКА, Г.И., МОЛДОВАНОВА, М.И., ВЕНГЕР, Р.А., МОРОЗ, М.В. Фармакотерапия хирургических болезней с основами ветеринарной стоматологии. Кишинэу: Arva Color, 2018, 278 c. ISBN 978-9975-127-56-1.

 

Nume, prenume BORONCIUC Gheorghe
Funcția Cercetător ştiinţific principal
Titlul științific și științifico-didactic Doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor. Fiziologia reproducerii.

Studierea sistemului reproductiv, elaborarea remediilor cu acțiune determinată asupra funcției sistemului reproductiv, elaborarea mediilor de congelare-decongelare a materialului seminal.

Date de contact (+373) 22 737138, [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. BALAN, I., BUZAN, V., BORONCIUC, Gh., ROŞCA, N., CAZACOV, Iulia, BUCARCIUC, Melania, MEREUŢA, I., DUBALARI Al., BLÎNDU, Irina, FIODOROV, N. Gametes processing of farm animals cryogenic changes of proteins during cryopreservation of bull and rooster sperm. Scientific Papers. Series D. Animal Science. 2020, vol. LXIII, No. 2, ISSN 2285-5750, ISSN CD-ROM 2285-5769, ISSN-L 2285-5750, ISSN Online: 2393 – 2260
 2. BUZAN, V., BĂLAN, I., BORONCIUC, Gh., ROŞCA, N., CAZACOV, Iulia, BUCARCIUC, Melania, MEREUŢA, I., DUBALARI, A., BLÎNDU, Irina, FIODOROV, N. Phospholipid spectrum at cryotechnological stages of gametes processing of farm animals. In: Agriculture for Life, Life for Agriculture: Book of abstracts of the International Conference. Section 3. Animal Science, June 4-6 2020, p. 99. ISSN 2457-3221
 3. ROŞCA, N., BORONCIUC, Gh., BALAN, I., BUZAN, V., MEREUŢA, I., CAZACOV, Iulia, BUCARCIUC, Melania, DUBALARI, Al., BLÎNDU, Irina, FIODOROV, N., Protein-lipid and cholesterol-phospholipid ratio as an indicator of cryoresistance of gametes of farm animals. In: Agriculture for Life, Life for Agriculture: Book of abstracts of the International Conference. Section 3. Animal Science, June 4-6 2020, p. 101. ISSN 2457-3221

 

Nume, prenume STRUTINSCHI Tudor
Funcția Cercetător ştiinţific principal
Titlul științific și științifico-didactic Doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor. Fiziologia alimentației și digestiei.

Elaborarea produselor sanogene cu proprietăți predeterminate și acțiune dirijată, prin valorificarea diverselor surse de materie primă locală cu un potențial (biologic) înalt privind conținutul substanțelor cu acțiune benefică asupra sănătății. 

Date de contact (+373) 22 737138, [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. СТРУТИНСКИЙ, Ф.А., ТИМОШКО, М.А., ВЕЛЧУ, А.И., БОГДАН, В.К., СТРОКОВА, В.Н. Дезинтоксикация организма от токсических продуктов отдельных представителей кишечной микрофлоры. Международный научный журнал SCIENCE TIME. Казань, 2018, №5, 86-92. ISSN 2310-7006
 2. СТРУТИНСКИЙ, Ф., ГАРАЕВА, С., ФУРДУЙ, В., ПОСТОЛАТИ, Г., СТРОКОВА, В., ПОЛЯКОВА, Л., ЧОКИНЭ, М., КОВАРСКАЯ, Н. Влияние калорийности рациона на состояние некоторых элементов антиоксидантной системы эритроцитов. Studia universitatis Moldaviae. Seria știinţe reale şi ale naturii. 2018, 1 (111), 36-41. ISSN 1814-3237.
 3. СТРУТИНСКИЙ, Ф.А., МЕРЕУЦЭ, И.Е., КАРАУШ, В.Ф., ГАРАЕВА, С.Н., ПОЛЯКОВА, Л.Д., БАБИЛЕВА, Л.А., ПОСТОЛАТИ, Г.В., ОБОЛЕШЕВА, Г.Ю., ЧОКИНЭ, М.С. Влияние биологических свойств воды на промежуточный обмен незаменимых аминокислот. Russian J. of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology (Материалы Двадцать шестой Объединенной Российской Гастроэнтерологической недели 28-30 сентября 2020 г. Москва). 2020, П № 56., Том 30, №5, с.65. ISSN 1382-4376.
 4. СТРУТИНСКИЙ, Ф.А., ОРГАН, А.Н., ФЕДАШ, В.В.,СТРОКОВА, В.Н., ПОЛЯКОВА, Л.Д., ЧОКИНЭ, М.С., ОБОЛЕШЕВА, Г.Ю. Функциональные особенности желудка у лиц астенического типа конституции. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2016, т. 26, № 5, Приложение № 48, 30. ISSN 1382-4376.
 5. STRUTINSCHI, T., TIMOŞCO, M., ŞEPTIŢCHI, V. şi al. Sistemul de alimentaţie diferenţiată în report cu tipul constituţiei (recomandări). Chişinău: „Bons Offices”, 2019, 68 p. ISBN 978-9975-87-522-6.

 

Nume, prenume ROȘCA Nicolae
Funcția Cercetător ştiinţific coordonator
Titlul științific și științifico-didactic Doctor în științe biologice, conferențiar cercetător
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor. Fiziologia reproductivă. 

Studierea sistemului reproductiv, elaborarea remediilor cu acțiune determinată asupra funcției sistemului reproductiv, elaborarea mediilor de congelare-decongelare a materialului seminal.

Date de contact (+373) 22 737138, [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. BALAN, I., BUZAN, V., ROŞCA, N., BORONCIUC, G., CAZACOV, I., BUCARCIUC, M., MEREUŢA, I., ZAICENCO N., FIODOROV, N., DUBALARI, A., BLÎNDU, I. Vitamins – as posible components of cryioprotective mediums for preservation of boar sperm. Scientific Papers. Series D. Animal Science. Univ. of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. 2019, 62, 1, 173-178, 0,36 c.a. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750. 
 2. BALAN, I., ROŞCA, N., BUZAN, V., FIODOROV, N., DUBALARI, Al., BLÎNDU, I., CREŢU, R. The biological role of apoptosis in spermatogenesis: a review. Oltenia – Studii și Comunicări. Știinele Naturii. Issue XXXV. (36), No.1, ISSN 1454-6914.  
 3. BALAN, I.,  ROȘCA, N., BUZAN, V., CAZACOV, I., OSIPCIUC, G., FIODOROV, N. Importanța sănătății reproductive masculine în dinamica schimbărilor ambientale. În: Culegerea de lucrări ale Conferinței științifice internaționale „Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporană: studii inter și pluridisciplinare”, ediția a III-a, 607 noiembrie, 2020.  Chişinău: Print Caro, 2020, p. 397-398.  ISBN 978-9975-56-805-0.
 4. ROŞCA, N., BORONCIUC, Gh., BALAN, I., BUZAN, V., MEREUŢA, I., CAZACOV, Iulia, BUCARCIUC, Melania, DUBALARI, Al., BLÎNDU, Irina, FIODOROV, N., Protein-lipid and cholesterol-phospholipid ratio as an indicator of cryoresistance of gametes of farm animals. In: Agriculture for Life, Life for Agriculture: Book of abstracts of the International Conference. Section 3. Animal Science, June 4-6 2020, p. 101. ISSN 2457-3221.
 5. Brevet de invenție de scurtă durată acordat 1437 MD ”Metodă de menţinere a mobilităţii celulelor reproductive masculine.”, autori: ROŞCA, N., BALAN, I., BORONCIUC, Gh., BUCARCIUC, M., CAZACOVA, Iu., BUZAN, V., MEREUŢA, I., DUBALARI, A., FIODOROV, N., BLÎNDU, I., nr. depozit: s2019 01 32, data depozit 2019.12.19 , BOPI nr.5, 2020.
   

 

Nume, prenume CAZACOV Iulia
Funcția Cercetător ştiinţific coordonator
Titlul științific și științifico-didactic Doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor. Fiziologia reproductivă. 

Studierea sistemului reproductiv, elaborarea remediilor cu acțiune determinată asupra funcției sistemului reproductiv, elaborarea mediilor de congelare-decongelare a materialului seminal. 

Date de contact (+373) 22 737138, [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. BALAN, I., BUZAN, V., ROŞCA, N., BORONCIUC, G., CAZACOV, I., BUCARCIUC, M., MEREUŢA, I., ZAICENCO N., FIODOROV, N., DUBALARI, A., BLÎNDU, I. Vitamins – as posible components of cryioprotective mediums for preservation of boar sperm. Scientific Papers. Series D. Animal Science. Univ. of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. 2019, 62, 1, 173-178, 0,36 c.a. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750. 
 2. КАЗАКОВ, Ю., БОРОНЧУК, Г., БАЛАН, И., БУЗАН, В., МЕРЕУЦА, И., РОШКА, Н., БУКАРЧУК, М. Действие антиоксидантов в составе синтетических сред для криоконсервации спермы человека. În: Culegerea de lucrări ale Conferinței științifice internaționale „Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporană: studii inter și pluridisciplinare”, ediția a III-a, 607 noiembrie, 2020.  Chişinău: Print Caro, 2020, p. 399-400.  ISBN 978-9975-56-805-0.
 3. BALAN, I.,  ROȘCA, N., BUZAN, V., CAZACOV, I., OSIPCIUC, G., FIODOROV, N. Importanța sănătății reproductive masculine în dinamica schimbărilor ambientale. În: Culegerea de lucrări ale Conferinței științifice internaționale „Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporană: studii inter și pluridisciplinare”, ediția a III-a, 607 noiembrie, 2020.  Chişinău: Print Caro, 2020, p. 397-398.  ISBN 978-9975-56-805-0.
 4. ROŞCA, N., BORONCIUC, Gh., BALAN, I., BUZAN, V., MEREUŢA, I., CAZACOV, Iulia, BUCARCIUC, Melania, DUBALARI, Al., BLÎNDU, Irina, FIODOROV, N., Protein-lipid and cholesterol-phospholipid ratio as an indicator of cryoresistance of gametes of farm animals. In: Agriculture for Life, Life for Agriculture: Book of abstracts of the International Conference. Section 3. Animal Science, June 4-6 2020, p. 101. ISSN 2457-3221.
 5. Brevet de invenție de scurtă durată acordat 1437 MD ”Metodă de menţinere a mobilităţii celulelor reproductive masculine.”, autori: ROŞCA, N., BALAN, I., BORONCIUC, Gh., BUCARCIUC, M., CAZACOVA, Iu., BUZAN, V., MEREUŢA, I., DUBALARI, A., FIODOROV, N., BLÎNDU, I., nr. depozit: s2019 01 32, data depozit 2019.12.19 , BOPI nr.5, 2020.

 

Nume, prenume FEDAȘ Vasile
Funcția Cercetător ştiinţific coordonator
Titlul științific și științifico-didactic Doctor în științe medicale
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor. Endocrinologie.

Studierea sindromului metabolic la bolnavii cu diabet zaharat și hipertensiune arterială. 

Date de contact (+373) 22 737138, [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. BACIU, A., FEDAŞ, V., MEREUŢĂ, I., IONESCU-TÎRGOVIŞTE, C., CARNICIU, S. The revival of the traditions of health creative tourism in the Dniester-Prut-Danube region. Balneo Research Journal. 2020, 11(3), P10. ISSN: 2069-7597, eISSN: 2069-7619. 
 2. БОГДАН, В.К., ТИМОШКО, М.А, ФЕДАШ, В.В. Статус здоровья организма и состав стрептококков в  микробиоте кишечника. SIENCE TIME. 2020, № 2(74), 73-78. ISSN on-line 2310-7006.
 3. FEDAȘ, V. Sindromul metabolic și microbiota intestinală – interrelații și interdependențe. În: Culegerea de lucrări ale Conferinței științifice internaționale „Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporană: studii inter și pluridisciplinare”, ediția a III-a, 607 noiembrie, 2020.  Chişinău: Print Caro, 2020, p. 359-364.  ISBN 978-9975-56-805-0.
 4. ОРГАН, А.Н., СТРУТИНСКИЙ, Ф.А., ФЕДАШ, В.В., ПОЛЯКОВА, Л.Д., ЧОКИНЭ, М.С., САНДУЦА, С.Г. Роль акупунктуры в выявлении типа регуляции  процесса кислотообразования в предоперационном периоде. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2016, т.26, №5, Приложение № 48, 24. ISSN 1382-4376.
 5. СТРУТИНСКИЙ, Ф.А., ОРГАН, А.Н., ФЕДАШ, В.В., СТРОКОВА, В.Н., ПОЛЯКОВА, Л.Д., ЧОКИНЭ, М.С., ОБОЛЕШЕВА, Г.Ю. Функциональные особенности желудка у лиц астенического типа конституции. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2016, т. 26, № 5, Приложение № 48, 30. ISSN 1382-4376.

 

Nume, prenume FURDUI Vlada
Funcția Cercetător ştiinţific coordonator
Titlul științific și științifico-didactic Doctor în științe biologice, Conferențiar cercetător
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor. Sanocreatologia. Psihosanocreatologia.

Studierea leucozei la bovine. Participarea în elaborarea bazelor științifice și practice ale sanocreatologiei, în special a psihosanocreatologiei.

Date de contact (+373) 22 737138, [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. ФУРДУЙ, Ф.И., ЧОКИНЭ, В.К., ФУРДУЙ В.Ф., ГЛИЖИН, А.Г., ВРАБИЕ, В.Г., ШЕПТИЦКИЙ, В.А. Трактат о научных и практических основах санокреатологии. Том 1. Проблема здоровья. Санокреатология. Потребность общества в ее развитии. Chișinău: Tipografia AȘM, 2016. 228 p. ISBN 978-9975-62-400-8.
 2. ФУРДУЙ, Ф.И., ЧОКИНЭ, В.К., ФУРДУЙ, В.Ф., ГЛИЖИН, А.Г., ВРАБИЕ, В.Г., ШЕПТИЦКИЙ, В.А. Трактат о научных и практических основах санокреатологии. Том 2. Психическое здоровье. Психосанокреатология. Потребность общества в ее развитии. Chișinău: Tipografia AȘM. 2018, 360 p. ISBN 978-9975-62-399-5.
 3. ФУРДУЙ, Ф.И., ЧОКИНЭ, В.К., ФУРДУЙ, В.Ф., ГЛИЖИН, А.Г., ВРАБИЕ, В.Г. Сознание и креативность – движущая сила самовыживания и становления Homo sapiens как биологический вид, и эволюция его в Homo santoscreatimus. В: Коллективная монография «Итоги науки». М.: РАН, 2018,  c. 3-28.  
 4. ФУРДУЙ, Ф. И., ЧОКИНЭ, В. К., ГЛИЖИН, А. Г., ФУРДУЙ, В. Ф., ВРАБИЕ, В. Г. Ментальное здоровье, его направленное формирование и поддержание – важнейшая задача психосанокреатологии. ACTA NATURAE. 2019, спецвыпуск,  Tом 1., 162. (IF: 1,657)
   

 

Nume, prenume MEREUȚA Ion
Funcția Cercetător ştiinţific superior
Titlul științific și științifico-didactic Doctor în științe biologice
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor. Fiziologia reproducerii. 

Studierea sistemului reproductiv, elaborarea remediilor cu acțiune determinată asupra funcției sistemului reproductiv, elaborarea mediilor de congelare-decongelare a materialului seminal.

Date de contact (+373) 22 737138

Lucrări științifice principale:

 1. BALAN, I., BUZAN, V., ROŞCA, N., BORONCIUC, G., CAZACOV, I., BUCARCIUC, M., MEREUŢA, I., ZAICENCO N., FIODOROV, N., DUBALARI, A., BLÎNDU, I. Vitamins – as posible components of cryioprotective mediums for preservation of boar sperm. Scientific Papers. Series D. Animal Science. Univ. of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. 2019, 62, 1, 173-178, 0,36 c.a. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750. 
 2. КАЗАКОВ, Ю., БОРОНЧУК, Г., БАЛАН, И., БУЗАН, В., МЕРЕУЦА, И., РОШКА, Н., БУКАРЧУК, М. Действие антиоксидантов в составе синтетических сред для криоконсервации спермы человека. În: Culegerea de lucrări ale Conferinței științifice internaționale „Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporană: studii inter și pluridisciplinare”, ediția a III-a, 607 noiembrie, 2020.  Chişinău: Print Caro, 2020, p. 399-400.  ISBN 978-9975-56-805-0.
 3. ROŞCA, N., BORONCIUC, Gh., BALAN, I., BUZAN, V., MEREUŢA, I., CAZACOV, Iulia, BUCARCIUC, Melania, DUBALARI, Al., BLÎNDU, Irina, FIODOROV, N., Protein-lipid and cholesterol-phospholipid ratio as an indicator of cryoresistance of gametes of farm animals. In: Agriculture for Life, Life for Agriculture: Book of abstracts of the International Conference. Section 3. Animal Science, June 4-6 2020, p. 101. ISSN 2457-3221.
 4. Brevet de invenție de scurtă durată acordat 1437 MD ”Metodă de menţinere a mobilităţii celulelor reproductive masculine.”, autori: ROŞCA, N., BALAN, I., BORONCIUC, Gh., BUCARCIUC, M., CAZACOVA, Iu., BUZAN, V., MEREUŢA, I., DUBALARI, A., FIODOROV, N., BLÎNDU, I., nr. depozit: s2019 01 32, data depozit 2019.12.19 , BOPI nr.5, 2020.
   

 

Nume, prenume BUCARCIUC Melania
Funcția width="15%" Cercetător ştiinţific
Titlul științific și științifico-didactic -
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor. Fiziologia reproducerii. 

Studierea sistemului reproductiv, elaborarea remediilor cu acțiune determinată asupra funcției sistemului reproductiv, elaborarea mediilor de congelare-decongelare a materialului seminal.

Date de contact (+373) 22 737138

Lucrări științifice principale:

 1. BALAN, I., BUZAN, V., ROŞCA, N., BORONCIUC, G., CAZACOV, I., BUCARCIUC, M., MEREUŢA, I., ZAICENCO N., FIODOROV, N., DUBALARI, A., BLÎNDU, I. Vitamins – as posible components of cryioprotective mediums for preservation of boar sperm. Scientific Papers. Series D. Animal Science. Univ. of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. 2019, 62, 1, 173-178, 0,36 c.a. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750. 
 2. КАЗАКОВ, Ю., БОРОНЧУК, Г., БАЛАН, И., БУЗАН, В., МЕРЕУЦА, И., РОШКА, Н., БУКАРЧУК, М. Действие антиоксидантов в составе синтетических сред для криоконсервации спермы человека. În: Culegerea de lucrări ale Conferinței științifice internaționale „Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporană: studii inter și pluridisciplinare”, ediția a III-a, 607 noiembrie, 2020.  Chişinău: Print Caro, 2020, p. 399-400.  ISBN 978-9975-56-805-0.
 3. ROŞCA, N., BORONCIUC, Gh., BALAN, I., BUZAN, V., MEREUŢA, I., CAZACOV, Iulia, BUCARCIUC, Melania, DUBALARI, Al., BLÎNDU, Irina, FIODOROV, N., Protein-lipid and cholesterol-phospholipid ratio as an indicator of cryoresistance of gametes of farm animals. In: Agriculture for Life, Life for Agriculture: Book of abstracts of the International Conference. Section 3. Animal Science, June 4-6 2020, p. 101. ISSN 2457-3221.
 4. Brevet de invenție de scurtă durată acordat 1437 MD ”Metodă de menţinere a mobilităţii celulelor reproductive masculine.”, autori: ROŞCA, N., BALAN, I., BORONCIUC, Gh., BUCARCIUC, M., CAZACOVA, Iu., BUZAN, V., MEREUŢA, I., DUBALARI, A., FIODOROV, N., BLÎNDU, I., nr. depozit: s2019 01 32, data depozit 2019.12.19 , BOPI nr.5, 2020.
   

 

Nume, prenume BUZAN Vladimir
Funcția Cercetător ştiinţific
Titlul științific și științifico-didactic  
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor. Fiziologia reproducerii. 

Studierea sistemului reproductiv, elaborarea remediilor cu acțiune determinată asupra funcției sistemului reproductiv, elaborarea mediilor de congelare-decongelare a materialului seminal.

Date de contact (+373) 22 737138, [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. BALAN, I., BUZAN, V., ROŞCA, N., BORONCIUC, G., CAZACOV, I., BUCARCIUC, M., MEREUŢA, I., ZAICENCO N., FIODOROV, N., DUBALARI, A., BLÎNDU, I. Vitamins – as posible components of cryioprotective mediums for preservation of boar sperm. Scientific Papers. Series D. Animal Science. Univ. of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. 2019, 62, 1, 173-178, 0,36 c.a. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750. 
 2. КАЗАКОВ, Ю., БОРОНЧУК, Г., БАЛАН, И., БУЗАН, В., МЕРЕУЦА, И., РОШКА, Н., БУКАРЧУК, М. Действие антиоксидантов в составе синтетических сред для криоконсервации спермы человека. În: Culegerea de lucrări ale Conferinței științifice internaționale „Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporană: studii inter și pluridisciplinare”, ediția a III-a, 607 noiembrie, 2020.  Chişinău: Print Caro, 2020, p. 399-400.  ISBN 978-9975-56-805-0.
 3. ROŞCA, N., BORONCIUC, Gh., BALAN, I., BUZAN, V., MEREUŢA, I., CAZACOV, Iulia, BUCARCIUC, Melania, DUBALARI, Al., BLÎNDU, Irina, FIODOROV, N., Protein-lipid and cholesterol-phospholipid ratio as an indicator of cryoresistance of gametes of farm animals. In: Agriculture for Life, Life for Agriculture: Book of abstracts of the International Conference. Section 3. Animal Science, June 4-6 2020, p. 101. ISSN 2457-3221.
 4. Brevet de invenție de scurtă durată acordat 1437 MD ”Metodă de menţinere a mobilităţii celulelor reproductive masculine.”, autori: ROŞCA, N., BALAN, I., BORONCIUC, Gh., BUCARCIUC, M., CAZACOVA, Iu., BUZAN, V., MEREUŢA, I., DUBALARI, A., FIODOROV, N., BLÎNDU, I., nr. depozit: s2019 01 32, data depozit 2019.12.19 , BOPI nr.5, 2020.

 

Nume, prenume BALACCI Sergiu
Funcția Cercetător ştiinţific
Titlul științific și științifico-didactic  
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor. Fiziologia reproducerii. 

Studierea sistemului reproductiv, elaborarea remediilor cu acțiune determinată asupra funcției sistemului reproductiv, elaborarea mediilor de congelare-decongelare a materialului seminal.

Date de contact (+373) 22 737138, [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. BALACCI, S. The influence of the mineral pemix “pmvs” on the functional state and adaptive capacities of calves in the postnatal period. Oltenia. Studii și comunicări. Stiințele Naturii. 2021, Tom. 37, Nr. 2, 148-156. ISSN 1454-6914 (indexată Web of Science).
 2. BALAN, I., ROŞCA, N., BUZAN, V., BALACCI, S., FIODOROV, N., DUBALARI, A., BLÎNDU, I., CREŢU, R., BACU, Gh. Morphophofunctional changes in the male reproductive system under the influence of stressogenic factors and cryopreservation. Oltenia. Studii și comunicări. Stiințele Naturii. 2021, Tom. 37, Nr.1, 131-137. ISSN 1454-6914 (indexată Web of Science).
 3. BALACCI, S. Rolul medicamentelor de uz veterinar și al premixurilor minerale în asigurarea bunăstării și sănătății animalelor agricole. Studia Universitatis Moldaviae. Ştiinţe reale şi ale naturii. 2021, nr.1 (141), 127-132. ISSN 1814-3237 ISSN online 1857-498X.
   

 

Nume, prenume OSIPCIUC Galina
Funcția Cercetător ştiinţific
Titlul științific și științifico-didactic  
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor. Fiziologia reproducerii. 

Studierea sistemului reproductiv, elaborarea remediilor cu acțiune determinată asupra funcției sistemului reproductiv, elaborarea mediilor de congelare-decongelare a materialului seminal.

Date de contact (+373) 22 737138, [email protected]

 

  Nume, prenume FIODOROV Nicolae
Funcția Cercetător ştiinţific
Titlul științific și științifico-didactic  
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor. Fiziologia reproducerii. 

Studierea sistemului reproductiv, elaborarea remediilor cu acțiune determinată asupra funcției sistemului reproductiv, elaborarea mediilor de congelare-decongelare a materialului seminal.

Date de contact (+373) 22 737138, [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. BALAN, I., BUZAN, V., ROŞCA, N., BORONCIUC, G., CAZACOV, I., BUCARCIUC, M., MEREUŢA, I., ZAICENCO N., FIODOROV, N., DUBALARI, A., BLÎNDU, I. Vitamins – as posible components of cryioprotective mediums for preservation of boar sperm. Scientific Papers. Series D. Animal Science. Univ. of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. 2019, 62, 1, 173-178, 0,36 c.a. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750. 
 2. ROŞCA, N., BORONCIUC, Gh., BALAN, I., BUZAN, V., MEREUŢA, I., CAZACOV, Iulia, BUCARCIUC, Melania, DUBALARI, Al., BLÎNDU, Irina, FIODOROV, N., Protein-lipid and cholesterol-phospholipid ratio as an indicator of cryoresistance of gametes of farm animals. In: Agriculture for Life, Life for Agriculture: Book of abstracts of the International Conference. Section 3. Animal Science, June 4-6 2020, p. 101. ISSN 2457-3221.
 3. Brevet de invenție de scurtă durată acordat 1437 MD ”Metodă de menţinere a mobilităţii celulelor reproductive masculine.”, autori: ROŞCA, N., BALAN, I., BORONCIUC, Gh., BUCARCIUC, M., CAZACOVA, Iu., BUZAN, V., MEREUŢA, I., DUBALARI, A., FIODOROV, N., BLÎNDU, I., nr. depozit: s2019 01 32, data depozit 2019.12.19 , BOPI nr.5, 2020.

 

Nume, prenume BLÎNDU Irina
Funcția Cercetător ştiinţific
Titlul științific și științifico-didactic  
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor. Fiziologia reproducerii. 

Studierea sistemului reproductiv, elaborarea remediilor cu acțiune determinată asupra funcției sistemului reproductiv, elaborarea mediilor de congelare-decongelare a materialului seminal.

Date de contact (+373) 22 737138, [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. BALAN, I., BUZAN, V., ROŞCA, N., BORONCIUC, G., CAZACOV, I., BUCARCIUC, M., MEREUŢA, I., ZAICENCO N., FIODOROV, N., DUBALARI, A., BLÎNDU, I. Vitamins – as posible components of cryioprotective mediums for preservation of boar sperm. Scientific Papers. Series D. Animal Science. Univ. of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. 2019, 62, 1, 173-178, 0,36 c.a. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750. 
 2. ROŞCA, N., BORONCIUC, Gh., BALAN, I., BUZAN, V., MEREUŢA, I., CAZACOV, Iulia, BUCARCIUC, Melania, DUBALARI, Al., BLÎNDU, Irina, FIODOROV, N., Protein-lipid and cholesterol-phospholipid ratio as an indicator of cryoresistance of gametes of farm animals. In: Agriculture for Life, Life for Agriculture: Book of abstracts of the International Conference. Section 3. Animal Science, June 4-6 2020, p. 101. ISSN 2457-3221.
 3. Brevet de invenție de scurtă durată acordat 1437 MD ”Metodă de menţinere a mobilităţii celulelor reproductive masculine.”, autori: ROŞCA, N., BALAN, I., BORONCIUC, Gh., BUCARCIUC, M., CAZACOVA, Iu., BUZAN, V., MEREUŢA, I., DUBALARI, A., FIODOROV, N., BLÎNDU, I., nr. depozit: s2019 01 32, data depozit 2019.12.19 , BOPI nr.5, 2020.

 

Nume, prenume DUBALARI Alexandru
Funcția Cercetător ştiinţific
Titlul științific și științifico-didactic  
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor. Fiziologia reproducerii. 

Studierea sistemului reproductiv, elaborarea remediilor cu acțiune determinată asupra funcției sistemului reproductiv, elaborarea mediilor de congelare-decongelare a materialului seminal.

Date de contact (+373) 22 737138, [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. BALAN, I., BUZAN, V., ROŞCA, N., BORONCIUC, G., CAZACOV, I., BUCARCIUC, M., MEREUŢA, I., ZAICENCO N., FIODOROV, N., DUBALARI, A., BLÎNDU, I. Vitamins – as posible components of cryioprotective mediums for preservation of boar sperm. Scientific Papers. Series D. Animal Science. Univ. of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. 2019, 62, 1, 173-178, 0,36 c.a. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750. 
 2. ROŞCA, N., BORONCIUC, Gh., BALAN, I., BUZAN, V., MEREUŢA, I., CAZACOV, Iulia, BUCARCIUC, Melania, DUBALARI, Al., BLÎNDU, Irina, FIODOROV, N., Protein-lipid and cholesterol-phospholipid ratio as an indicator of cryoresistance of gametes of farm animals. In: Agriculture for Life, Life for Agriculture: Book of abstracts of the International Conference. Section 3. Animal Science, June 4-6 2020, p. 101. ISSN 2457-3221.
 3. Brevet de invenție de scurtă durată acordat 1437 MD ”Metodă de menţinere a mobilităţii celulelor reproductive masculine.”, autori: ROŞCA, N., BALAN, I., BORONCIUC, Gh., BUCARCIUC, M., CAZACOVA, Iu., BUZAN, V., MEREUŢA, I., DUBALARI, A., FIODOROV, N., BLÎNDU, I., nr. depozit: s2019 01 32, data depozit 2019.12.19 , BOPI nr.5, 2020.

 

Nume, prenume GARAEVA Svetlana
Funcția Cercetător ştiinţific stagiar
Titlul științific și științifico-didactic Doctor în științe biologice, Conferențiar cercetător
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor. Fiziologia aminoacizilor. 

Testarea aminoacizilor în obiectele biologice.

Date de contact (+373) 22 737138, [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. ГАРАЕВА, С.Н., ЛЕОРДА, А.И., ПОСТОЛАТИ, Г.В.  Некоторые аспекты влияния COVID-19 на психическое здоровье человека. Научный журнал «Архивариус». Киев, 2021, том 7, № 3 (57), 4-7. ISSN 2524-0935.
 2. ГАРАЕВА С.Н., ЛЕОРДА А. И., ТОЛСТЕНКО Д.А. Использование психобиотиков для диминуации стрессогенных последствий COVID-19. Научный журнал «Архивариус». Киев, 2021, том 7, № 5 (59), 4-7. ISSN 2524-0935.
 3. GARAEVA, S., LEORDA, A., FURDUI, V., POSTOLATI, G. Influența COVID-19 asupra metabolismului aminoacizilor în sistemul reproductiv la barbați. Studia Universitatis Moldaviae. Ştiinţe reale şi ale naturii. 2021, nr.1 (141), 37-41. ISSN 1814-3237
   
Nume, prenume POSTOLATI Galina
Funcția Cercetător ştiinţific stagiar
Titlul științific și științifico-didactic Doctor în științe biologice, Conferențiar cercetător
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor. Fiziologia aminoacizilor. 

Testarea aminoacizilor în obiectele biologice.

Date de contact (+373) 22 737138, [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. ГАРАЕВА, С.Н., ЛЕОРДА, А.И., ПОСТОЛАТИ, Г.В.  Некоторые аспекты влияния COVID-19 на психическое здоровье человека. Научный журнал «Архивариус». Киев, 2021, том 7, № 3 (57), 4-7. ISSN 2524-0935.
 2. GARAEVA, S., LEORDA, A., FURDUI, V., POSTOLATI, G. Influența COVID-19 asupra metabolismului aminoacizilor în sistemul reproductiv la barbați. Studia Universitatis Moldaviae. Ştiinţe reale şi ale naturii. 2021, nr.1 (141), 37-41. ISSN 1814-3237

 

Nume, prenume CREȚU Roman
Funcția Cercetător ştiinţific
Titlul științific și științifico-didactic  
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor. Fiziologia reproducerii. 

Studierea sistemului reproductiv, elaborarea remediilor cu acțiune determinată asupra funcției sistemului reproductiv, elaborarea mediilor de congelare-decongelare a materialului seminal.

Date de contact (+373) 22 737138, [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. BALAN, I., ROŞCA, N., BUZAN, V., BALACCI, S., FIODOROV, N., DUBALARI, A., BLÎNDU, I., CREŢU, R., BACU, Gh. Morphophofunctional changes in the male reproductive system under the influence of stressogenic factors and cryopreservation. Oltenia. Studii și comunicări. Stiințele Naturii. 2021, Tom. 37, Nr.1, 131-137. ISSN 1454-6914 (indexată Web of Science). 

 

Nume, prenume BOGDAN Victoria
Funcția Cercetător ştiinţific stagiar
Titlul științific și științifico-didactic  
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor. Fiziologia tractului gastrointestinal. Bacteriogenoza tractului gastrointestinal.

Studierea bacteriocenozei tractului gastrointestinal.

Date de contact (+373) 22 737138, [email protected]

Lucrări științifice principale:

 1. BOGDAN, V., VRABIE, V. The influence of new microbial associations on the some functional parameters of calves and piglets. Scientific Papers. Series D. Animal Science. Vol. LXIV, No. 2, 2021, 95-102. ISSN 2285-5750. ISSN CD-ROM 2285-5769.
 2. BOGDAN, V., VRABIE, V., CIOCHINĂ, V. The influence of the food ration on the process of multiplication and development of the intestinal enterococcus component. Scientific Papers. Series D. Animal Science. Vol. LXIV, No. 1, 2021, 121-128. ISSN 2285-5750.
 3. BOGDAN, V., VRABIE, V. The effectiveness of new associations of useful bacteria as probiotics for birds. Oltenia. Studii si comunicari. Stiintele Naturii. 2021, Tom. 37, Nr. 2, 107-112. ISSN 1454-6914 (indexată Web of Science).

 

Nume, prenume VIHRIST Ecaterina
Funcția Cercetător ştiinţific stagiar
Titlul științific și științifico-didactic  
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor. Fiziologia reproducerii. 

Studierea sistemului reproductiv, elaborarea remediilor cu acțiune determinată asupra funcției sistemului reproductiv, elaborarea mediilor de congelare-decongelare a materialului seminal.

Studierea bacteriocenozei tractului gastrointestinal.

Date de contact (+373) 22 737138, [email protected]

 

Nume, prenume OLARU Iulia
Funcția Cercetător ştiinţific stagiar
Titlul științific și științifico-didactic  
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor. Fiziologia reproducerii. 

Studierea sistemului reproductiv, elaborarea remediilor cu acțiune determinată asupra funcției sistemului reproductiv, elaborarea mediilor de congelare-decongelare a materialului seminal.

Studierea bacteriocenozei tractului gastrointestinal.

Date de contact (+373) 22 737138, [email protected]

 

Nume, prenume TIMCIUC Vlad
Funcția Cercetător ştiinţific stagiar
Titlul științific și științifico-didactic  
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor. Fiziologia reproducerii. 

Studierea sistemului reproductiv, elaborarea remediilor cu acțiune determinată asupra funcției sistemului reproductiv, elaborarea mediilor de congelare-decongelare a materialului seminal.

Date de contact (+373) 22 737138, [email protected]

 

Nume, prenume FILIPOV Artiom
Funcția Cercetător ştiinţific stagiar
Titlul științific și științifico-didactic  
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor. Fiziologia reproducerii. 

Studierea sistemului reproductiv, elaborarea remediilor cu acțiune determinată asupra funcției sistemului reproductiv, elaborarea mediilor de congelare-decongelare a materialului seminal.

Date de contact (+373) 22 737138, [email protected]

 

Nume, prenume PECERRSCHI Anatoli
Funcția Cercetător ştiinţific stagiar
Titlul științific și științifico-didactic  
Domeniul de cercetare

Fiziologia omului și animalelor.

Fiziologia sistemului reproductiv. 

Date de contact (+373) 22 737138, [email protected]