Aviz: Ședința Seminarului de profil din cadrul IFS 25.08.2022

13.08.2022

A v i z

 

Joi, 25 august 2022, ora 1400 pe adresa str. Academiei 1, sala 352, în şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie va avea loc examinarea tezei de doctor în științe biologice la specialitatea 165.01 – fiziologia omului şi animalelor a competitorului OSIPCIUC GALINA, cu tema:

 

POTENTIALUL REPRODUCTIV AL SUINELOR ÎN FUNCȚIE DE STATUSUL FIZIOLOGIC AL ORGANISMULUI

 

Conducător științific:

BALAN Ion,  doctor habilitat în științe biologice, conferențiar universitar

Consultant științific:

MAȘNER Oleg, doctor în științe agrare, conferențiar universitar

 

Referenţi:

Furdui Vlada – doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător

Roșca Nicolae – doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător