Publications

 1. BOLOGA, Mircea; VRABIE, Elvira; PALADII, Irina; ILIASENCO, Olga; STEPURINA, Tatiana; VRABIE, Valeria; POLICARPOV, Albert; SPRINCEAN, Cătălina. Peculiarities of extraction of β-lactoglobuline in protein mineral concentrates at electroactivation of whey. In: One Health and Risk Management. 2021, nr. 1, pp. 52-68. ISSN 2587-3458.
 2. MEREUŢĂ, Ion; STRUTINSCHI, Tudor; POLEACOVA, Lilia. Dinamica indicilor aminoacizilor imunoactivi și a imunoglobulinelor la vârstnici.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2020, nr. 1(340), pp. 32-39. ISSN 1857-064X.
 3. KUZMINA, Victoria; CHORNAYA, E.; KULIVATSKAYA, E.; ZOLOTAREVA, G.; ŞEPTIŢCHI, Vladimir. Effect of crystalline and amorphic phenol on characteristics of peptidases and glycosidases in chironomid larvae. In: Biosystems Diversity. 2020, nr. 2(28), pp. 175-180. ISSN 2519-8513.
 4. ŢÎBÎRNĂ, Gheorghe; GUDUMAC, Eva; MEREUŢĂ, Ion; SOFRONI, Mircea-Dumitru; ŢÎBÎRNĂ, Andrei; BEJENARU, Lilian. Evoluția istorică a chirurgiei oncologice din Republica Moldova. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2020, nr. 2(66), pp. 16-33. ISSN 1857-0011.
 5. VRABIE, Valeria; CIOCHINĂ, Valentina. Expresia diferențiată a genelor ca factor primordial în declanșarea dezvoltării embrionare. Partea I. Rolul factorilor epigenetici (articol de sinteză).. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2020, nr. 2(341), pp. 22-39. ISSN 1857-064X.
 6. GARAEVA, Svetlana; LEORDA, Ana; FURDUI, Vlada; POSTOLATI, Galina. Influența factorilor de mediu asupra formării unor particularități fiziologico-biochimice ale organismului uman. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2020, nr. 1(131), pp. 94-99. ISSN 1814-3237.
 7. FURDUI, Teodor; MEREUŢĂ, Ion; CIOCHINĂ, Valentina; STEGĂRESCU, Vasile; BUNDUC, Petru. Membru corespondent al Academiei de științe a Moldovei Maria Nedealcov – autoritate de prestigiu în științele Geografice și în Ecologie.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2020, nr. 1(340), pp. 181-185. ISSN 1857-064X.
 8. HLISTUN, Victoria; BLĂNIŢĂ, Daniela; LUPU, Victoria; GOLUB, Natalia; OGLINDA, Ana; GARAEVA, Svetlana; POSTOLATI, Galina; TARCOMNICU, Isabela; STAMBOULI, Danae; NICOLESCU, Alina Florica; DELEANU, Călin; UŞURELU, Natalia. Nonketotic hyperglycinemia – case report. In: Buletin de Perinatologie. 2020, nr. 1(86), pp. 116-120. ISSN 1810-5289.
 9. RUSU, Ştefan; ZAMORNEA, Maria; ERHAN, Dumitru; CHIHAI, Oleg; GOLOGAN, Ion; BOTNARU, Nicolai; ANDONI, Cristina; RUSU, Viorelia; CHIHAI, Nina; PORCESCU, Mihail. Parazitofauna păsărilor domestice întreţinute în sistem de exploatare tradiţional din zona de centru a Republicii Moldova. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii. 2020, nr. 6(136), pp. 27-32. ISSN 1814-3237.
 10. POLEACOVA, Lilia; CIOCHINĂ, Mariana. Particularitățile modificării conținutului aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii maturi hrăniți cu diferite rații pe fondalul administrării testosteronului.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2020, nr. 1(340), pp. 39-48. ISSN 1857-064X.
 11. BALAN, Ion; ROŞCA, Nicolae; BUZAN, Vladimir; FIODOROV, Nicolai; DUBALARI, Alexandru; BLÎNDU, Irina; CREŢU, Roman. The biological role of apoptosis in spermatogenesis: a review. In: Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii. 2020, nr. 2(36), pp. 137-145. ISSN 1454-6914.

 12. VRABIE, Valeria; CIOCHINĂ, Valentina; DERJANSCHI, Valeriu; ROTARU, Stela . The content of polyphenols and antiradical activity of propolis, pollen and honey. In: Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii. 2020, nr. 1(36), pp. 78-85. ISSN 1454-6914.

 13. POLEACOVA, Lilia; CIOCHINĂ, Mariana. Variabilitatea concentrației aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii senili întreținuți cu diferite rații pe fondalul administrării testosteronului.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2020, nr. 1(340), pp. 56-63. ISSN 1857-064X.

 14. FURDUI, Teodor; CIOCHINĂ, Valentina; GLIJIN, Aliona; FURDUI, Vlada; VRABIE, Valeria; PRISEAJNIUC (VUDU), Victoria. Психическое здоровье, его направленное формирование – приоритетная задача. Психосанокреатология.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2020, nr. 1(340), pp. 23-32. ISSN 1857-064X.

 15. CIOCHINĂ, Valentina; FURDUI, Teodor; VUDU, Stela; VRABIE, Valeria; FURDUI, Vlada. Психогенные нарушения, обусловленные пандемией COVID-19.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2020, nr. 2(341), pp. 47-53. ISSN 1857-064X.