- Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe biologice

Body: 

Candidat: Poleacova Lilia, cercetător ştiinţific, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie.
Conducător ştiinţific: Furdui Teodor, academician, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar.
Consiliul ştiinţific specializat D 165.01-08 al Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie.
Tema tezei „Manifestarea potențialului vital și conținutul aminoacizilor liberi în sânge la șobolani în dependență de rația alimentară și vârstă”.
Specialitatea 165.01 – Fiziologia omului și animalelor.
                       Data: 29 martie
                       Ora: 14:00
                       Local: Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, str. Academiei, 1, etajul 3, sala de conferinţe nr. 352.

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Chișinău, str. Academiei, 5A, MD 2028) și la pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).
 
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:
1. Poleacova L. Impactul raţiei cu diferit conţinut al componentelor constituente asupra potenţialului vital şi masei corpului şobolanilor senili. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, Chişinău, 2015, nr. 1 (325), p. 55-63.
2. Poleacova L. Potențialul vital și masa corpului șobolanilor maturi alimentați cu diferit conţinut al componentelor constituente ale rației. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, Chişinău, 2015, nr. 3 (327), p. 38-44.
3. Poleacova L. Potenţialul vital şi masa corpului şobolanilor tineri alimentaţi cu diferit conţinut al componentelor constituente ale raţiei. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, Chişinău, 2016, nr. 2 (329), p. 23-28.
4. Poleacova L., Ciochină M. Particularităţile modificării conţinutului aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii maturi și senili hrăniți cu diferite raţii în asociere cu efortul fizic. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2018, nr. 3 (336), p. 45-54. ISSN 1857-064X.
 
Rezumatul tezei
1. Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea științifică a influenței rației de diferită structură asupra potențialului vital și metabolismului aminoacizilor liberi în sânge și pe grupe funcționale, în lipsă și la efort fizic în diferite perioade de vârstă, ceea ce va servi ca reper în argumentarea teoriei și practicii sistemului de alimentație sanocreatologică.
2. Conţinutul de bază al tezei constă în obținerea rezultatelor impactulului rațiilor alimentare cu diferit conținut al componentelor constituente la șobolani asupra potențialului vital și masei corporale în diferite perioade de vârstă, a particularităților aminoacizilor liberi în cazul rațiilor cu diferită structură pe fondalul efortului fizic forțat la șobolanii maturi și senili. Este determinat impactul raţiilor cu diferită structură pe fondalul administrării testosteronului asupra masei corporale şi conţinutului aminoacizilor liberi în sânge la şobolani în diverse perioade de vârstă.
3. Principalele rezultate obţinute. În premieră s-a stabilit: dependența potențialului vital, masei corporale și conținutul aminoacizilor liberi în sânge de structura rației și de efortul fizic în funcție de perioada de vârstă; rolul diferit al rației preponderent bogată în proteine și glucide în modificarea conținutului aminoacizilor liberi în sânge în diferite perioade de vârstă; modificarea conținutului aminoacizilor liberi în ser și eritrocite și pe grupe funcționale în dependență de perioada de vârstă; influența eterogenă a testosteronului, ca hormon anabolic, asupra masei corporale și conținutului de aminoacizi liberi în funcție de structura rației alimentare în diverse perioade de vârstă.