- AVIZ: 13.12.2017 - Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea 165.01 – fiziologia omului şi animalelor

Body: 

Miercuri, 13 decembrie 2017, ora 14:00, pe adresa str. Academiei 1, sala 352, în şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc examinarea tezei de doctor în biologie la specialitatea 165.01 – fiziologia omului şi animalelor a competitorului  POLEACOVA LILIA, cu tema:
 

„MANIFESTAREA POTENȚIALULUI VITAL ȘI CONȚINUTUL AMINOACIZILOR LIBERI ÎN SÂNGE LA ȘOBOLANI ÎN DEPENDENȚĂ DE RAȚIA ALIMENTARĂ ȘI VÂRSTĂ”
 
Conducător științific:
FURDUI Teodor,  academician, doctor habilitat în biologie, profesor universitar
Referenţi:
STRUTINSCHI Tudor – doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător
GARAEVA Svetlana – doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător