Aviz

Body: 

Vineri, 16 iunie 2016, ora 14 00 pe adresa str. Academiei, 1, sala 352, în şedinţa Seminarului ştiinţific de
profil din cadrul Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc
examinarea tezei de doctor habilitat în medicină la specialitatea 322.01 – Pediatrie și Neonatologie a dr.șt.m.,
conf.univ. VOLOC ALEXANDRU, cu tema:

„ASPECTE CLINICO-BIOLOGICE ȘI GENETICE ÎN PATOGENIA CARENȚEI VITAMINEI D ÎN
PERIOADELE PRE- ȘI POSTNATALE DE DEZVOLTARE A COPILULUI”

 

Conducător ştiinţific:
ȚUREA VALENTIN, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
GARABÉDEAN MICHÉLE, doctor în științe medicale și biologice, profesor universitar
 

Referenţi:
ȘEPTIȚCHI Vladimir – doctor în științe biologice, conferențiar cercetător
LUTAN Vasile – doctor în științe biologice, profesor universitar, USMF „N.Testemitanu”
Friptu Valentin –  doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, USMF „N.Testemitanu”